Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 13 Ösmo V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 13 Ösmo V 1181 16,7% 30,4% 26,2% 26,8% 7,6% 49,7% 50,3% 0,5% 1,2%
Summa 1181 16,7% 30,4% 26,2% 26,8% 7,6% 49,7% 50,3% 0,5% 1,2%

http://www.val.se