Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 14 Ösmo Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 14 Ösmo Ö 1146 19,7% 35,8% 24,2% 20,3% 9,7% 49,5% 50,5% 0,6% 1,5%
Summa 1146 19,7% 35,8% 24,2% 20,3% 9,7% 49,5% 50,5% 0,6% 1,5%

http://www.val.se