Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mansängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mansängen 1119 24,4% 33,8% 18,9% 23,0% 11,2% 46,4% 53,6% 0,7% 2,9%
Summa 1119 24,4% 33,8% 18,9% 23,0% 11,2% 46,4% 53,6% 0,7% 2,9%

http://www.val.se