Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fånäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fånäs 1150 16,9% 31,9% 23,9% 27,3% 9,0% 49,2% 50,8% 0,3% 1,7%
Summa 1150 16,9% 31,9% 23,9% 27,3% 9,0% 49,2% 50,8% 0,3% 1,7%

http://www.val.se