Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekillaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekillaområdet 1283 18,9% 36,4% 21,7% 23,0% 8,1% 50,0% 50,0% 1,1% 1,1%
Summa 1283 18,9% 36,4% 21,7% 23,0% 8,1% 50,0% 50,0% 1,1% 1,1%

http://www.val.se