Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skokloster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skokloster 1565 17,6% 39,2% 25,9% 17,3% 10,0% 54,4% 45,6% 1,2% 1,9%
Summa 1565 17,6% 39,2% 25,9% 17,3% 10,0% 54,4% 45,6% 1,2% 1,9%

http://www.val.se