Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östanån

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östanån 1348 14,3% 30,3% 24,9% 30,5% 7,9% 49,3% 50,7% 0,1% 0,4%
Summa 1348 14,3% 30,3% 24,9% 30,5% 7,9% 49,3% 50,7% 0,1% 0,4%

http://www.val.se