Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvkarleö bruk-Marma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älvkarleö bruk-Marma 725 13,4% 31,6% 29,0% 26,1% 5,9% 53,0% 47,0% 0,4% 0,4%
Summa 725 13,4% 31,6% 29,0% 26,1% 5,9% 53,0% 47,0% 0,4% 0,4%

http://www.val.se