Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skutskärs Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skutskärs Centrum 1716 16,9% 28,3% 23,5% 31,4% 7,4% 48,8% 51,2% 0,2% 1,3%
Summa 1716 16,9% 28,3% 23,5% 31,4% 7,4% 48,8% 51,2% 0,2% 1,3%

http://www.val.se