Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Boda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1363 14,5% 29,7% 27,7% 28,1% 8,1% 52,3% 47,7% 0,5% 0,7%
Summa 1363 14,5% 29,7% 27,7% 28,1% 8,1% 52,3% 47,7% 0,5% 0,7%

http://www.val.se