Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lagga-Östuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lagga-Östuna 1189 13,5% 36,9% 29,4% 20,2% 6,6% 51,7% 48,3% 0,7% 1,6%
Summa 1189 13,5% 36,9% 29,4% 20,2% 6,6% 51,7% 48,3% 0,7% 1,6%

http://www.val.se