Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vassunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vassunda 950 15,4% 32,8% 29,1% 22,7% 7,8% 51,6% 48,4% 0,8% 2,0%
Summa 950 15,4% 32,8% 29,1% 22,7% 7,8% 51,6% 48,4% 0,8% 2,0%

http://www.val.se