Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alsike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alsike 2114 13,9% 65,7% 13,3% 7,1% 6,6% 50,3% 49,7% 1,4% 1,1%
Summa 2114 13,9% 65,7% 13,3% 7,1% 6,6% 50,3% 49,7% 1,4% 1,1%

http://www.val.se