Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Knivsta 1354 15,1% 35,2% 25,6% 24,1% 9,6% 48,4% 51,6% 1,0% 3,2%
Summa 1354 15,1% 35,2% 25,6% 24,1% 9,6% 48,4% 51,6% 1,0% 3,2%

http://www.val.se