Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Knivsta 1573 19,6% 34,1% 20,3% 26,1% 8,2% 46,3% 53,7% 1,5% 2,1%
Summa 1573 19,6% 34,1% 20,3% 26,1% 8,2% 46,3% 53,7% 1,5% 2,1%

http://www.val.se