Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerlövsta Västra - Enåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlövsta Västra - Enåker 1826 15,6% 25,1% 28,4% 30,9% 7,4% 50,5% 49,5% 1,0% 1,3%
Summa 1826 15,6% 25,1% 28,4% 30,9% 7,4% 50,5% 49,5% 1,0% 1,3%

http://www.val.se