Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerlövsta Östra - Huddunge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlövsta Östra - Huddunge 1761 17,3% 25,4% 25,8% 31,5% 8,0% 50,9% 49,1% 0,2% 0,5%
Summa 1761 17,3% 25,4% 25,8% 31,5% 8,0% 50,9% 49,1% 0,2% 0,5%

http://www.val.se