Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Morgongåva

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morgongåva 1881 18,1% 29,8% 25,1% 27,0% 8,6% 50,1% 49,9% 0,5% 1,0%
Summa 1881 18,1% 29,8% 25,1% 27,0% 8,6% 50,1% 49,9% 0,5% 1,0%

http://www.val.se