Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östervåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östervåla 2225 18,6% 23,1% 27,1% 31,2% 8,6% 51,8% 48,2% 0,3% 0,8%
Summa 2225 18,6% 23,1% 27,1% 31,2% 8,6% 51,8% 48,2% 0,3% 0,8%

http://www.val.se