Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Harbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Harbo 1169 20,2% 30,4% 24,2% 25,2% 9,8% 52,4% 47,6% 0,4% 1,0%
Summa 1169 20,2% 30,4% 24,2% 25,2% 9,8% 52,4% 47,6% 0,4% 1,0%

http://www.val.se