Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallskoga 1473 17,9% 31,5% 26,0% 24,6% 8,0% 49,5% 50,5% 0,3% 1,1%
Summa 1473 17,9% 31,5% 26,0% 24,6% 8,0% 49,5% 50,5% 0,3% 1,1%

http://www.val.se