Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örbyhus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örbyhus 1890 21,4% 33,5% 20,6% 24,5% 10,8% 47,8% 52,2% 0,7% 0,7%
Summa 1890 21,4% 33,5% 20,6% 24,5% 10,8% 47,8% 52,2% 0,7% 0,7%

http://www.val.se