Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tobo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tobo 786 17,0% 29,3% 28,8% 24,9% 6,7% 51,3% 48,7% 0,5% 1,4%
Summa 786 17,0% 29,3% 28,8% 24,9% 6,7% 51,3% 48,7% 0,5% 1,4%

http://www.val.se