Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrkbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbyn 917 20,2% 31,1% 26,0% 22,8% 8,3% 53,2% 46,8% 0,2% 0,5%
Summa 917 20,2% 31,1% 26,0% 22,8% 8,3% 53,2% 46,8% 0,2% 0,5%

http://www.val.se