Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Månkarbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Månkarbo 1003 20,9% 29,4% 25,6% 24,0% 10,7% 51,1% 48,9%   0,7%
Summa 1003 20,9% 29,4% 25,6% 24,0% 10,7% 51,1% 48,9% 0,7%

http://www.val.se