Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 2 Sankt Johannes

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
2 Sankt Johannes 1173 47,5% 20,2% 13,1% 19,2% 16,2% 50,7% 49,3% 0,5% 3,6%
Summa 1173 47,5% 20,2% 13,1% 19,2% 16,2% 50,7% 49,3% 0,5% 3,6%

http://www.val.se