Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 4 Östra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
4 Östra Luthagen 1079 54,5% 18,0% 9,4% 18,2% 18,5% 48,0% 52,0% 0,3% 3,3%
Summa 1079 54,5% 18,0% 9,4% 18,2% 18,5% 48,0% 52,0% 0,3% 3,3%

http://www.val.se