Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 5 Orphei drängars plats

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
5 Orphei drängars plats 1033 29,8% 16,9% 18,9% 34,4% 8,6% 49,0% 51,0% 0,6% 3,2%
Summa 1033 29,8% 16,9% 18,9% 34,4% 8,6% 49,0% 51,0% 0,6% 3,2%

http://www.val.se