Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 6 Mikaelsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
6 Mikaelsplan 749 19,2% 32,2% 18,6% 30,0% 5,6% 47,0% 53,0% 0,8% 1,7%
Summa 749 19,2% 32,2% 18,6% 30,0% 5,6% 47,0% 53,0% 0,8% 1,7%

http://www.val.se