Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Centrum 1136 22,4% 27,4% 20,4% 29,8% 6,4% 51,1% 48,9% 0,6% 21,2%
Summa 1136 22,4% 27,4% 20,4% 29,8% 6,4% 51,1% 48,9% 0,6% 21,2%

http://www.val.se