Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 10 Samariterhemmet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Samariterhemmet 1210 20,7% 24,5% 17,5% 37,3% 4,9% 44,8% 55,2% 0,9% 2,7%
Summa 1210 20,7% 24,5% 17,5% 37,3% 4,9% 44,8% 55,2% 0,9% 2,7%

http://www.val.se