Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 42 Södra Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
42 Södra Svartbäcken 653 21,9% 32,3% 25,6% 20,2% 8,6% 47,6% 52,4% 1,1% 2,3%
Summa 653 21,9% 32,3% 25,6% 20,2% 8,6% 47,6% 52,4% 1,1% 2,3%

http://www.val.se