Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 43 Svartbäcken-Fyrishov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
43 Svartbäcken-Fyrishov 1259 23,7% 30,9% 21,3% 24,1% 7,5% 46,1% 53,9% 0,6% 2,4%
Summa 1259 23,7% 30,9% 21,3% 24,1% 7,5% 46,1% 53,9% 0,6% 2,4%

http://www.val.se