Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 44 Östra Tuna Backar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
44 Östra Tuna Backar 875 15,5% 33,0% 29,7% 21,7% 5,9% 43,9% 56,1% 0,7% 1,8%
Summa 875 15,5% 33,0% 29,7% 21,7% 5,9% 43,9% 56,1% 0,7% 1,8%

http://www.val.se