Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 45 Västra Tuna Backar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
45 Västra Tuna Backar 1058 17,7% 30,8% 18,1% 33,4% 5,9% 45,8% 54,2% 0,7% 0,9%
Summa 1058 17,7% 30,8% 18,1% 33,4% 5,9% 45,8% 54,2% 0,7% 0,9%

http://www.val.se