Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 47 Centrala Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
47 Centrala Svartbäcken 789 33,7% 41,4% 14,6% 10,3% 7,1% 46,1% 53,9% 0,4% 1,9%
Summa 789 33,7% 41,4% 14,6% 10,3% 7,1% 46,1% 53,9% 0,4% 1,9%

http://www.val.se