Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 49 Tornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
49 Tornet 1173 21,2% 34,0% 25,5% 19,3% 6,1% 50,0% 50,0% 0,6% 1,2%
Summa 1173 21,2% 34,0% 25,5% 19,3% 6,1% 50,0% 50,0% 0,6% 1,2%

http://www.val.se