Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 50 Norra Portalgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
50 Norra Portalgatan 667 34,9% 35,5% 19,2% 10,3% 8,1% 48,6% 51,4% 0,6% 0,4%
Summa 667 34,9% 35,5% 19,2% 10,3% 8,1% 48,6% 51,4% 0,6% 0,4%

http://www.val.se