Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 53 Kantorsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
53 Kantorsgatan 1067 87,4% 8,7% 2,4% 1,4% 22,4% 46,8% 53,2% 0,8% 2,9%
Summa 1067 87,4% 8,7% 2,4% 1,4% 22,4% 46,8% 53,2% 0,8% 2,9%

http://www.val.se