Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 54 Höganäs-Väderkvarnsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
54 Höganäs-Väderkvarnsgatan 578 18,0% 37,2% 20,9% 23,9% 6,2% 49,1% 50,9% 0,3% 4,5%
Summa 578 18,0% 37,2% 20,9% 23,9% 6,2% 49,1% 50,9% 0,3% 4,5%

http://www.val.se