Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 55 Östra Höganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
55 Östra Höganäs 1223 37,4% 34,9% 12,0% 15,6% 8,1% 47,6% 52,4% 0,8% 2,7%
Summa 1223 37,4% 34,9% 12,0% 15,6% 8,1% 47,6% 52,4% 0,8% 2,7%

http://www.val.se