Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 56 Södra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
56 Södra Kvarngärdet 1120 25,7% 31,5% 21,9% 20,9% 9,7% 42,9% 57,1% 0,3% 2,1%
Summa 1120 25,7% 31,5% 21,9% 20,9% 9,7% 42,9% 57,1% 0,3% 2,1%

http://www.val.se