Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 57 Norra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
57 Norra Kvarngärdet 857 27,4% 41,0% 18,0% 13,7% 6,4% 46,1% 53,9% 1,5% 3,3%
Summa 857 27,4% 41,0% 18,0% 13,7% 6,4% 46,1% 53,9% 1,5% 3,3%

http://www.val.se