Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 60 Gränbyparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
60 Gränbyparken 962 33,4% 37,8% 14,6% 14,2% 9,4% 48,1% 51,9% 0,8% 8,5%
Summa 962 33,4% 37,8% 14,6% 14,2% 9,4% 48,1% 51,9% 0,8% 8,5%

http://www.val.se