Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 61 Västra Gränby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
61 Västra Gränby 997 31,1% 33,8% 20,0% 15,1% 12,6% 48,3% 51,7% 0,4% 3,5%
Summa 997 31,1% 33,8% 20,0% 15,1% 12,6% 48,3% 51,7% 0,4% 3,5%

http://www.val.se