Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 62 Södra Löten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
62 Södra Löten 1081 27,3% 26,1% 22,9% 23,7% 12,3% 46,8% 53,2% 1,1% 3,0%
Summa 1081 27,3% 26,1% 22,9% 23,7% 12,3% 46,8% 53,2% 1,1% 3,0%

http://www.val.se