Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 63 Östra Löten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
63 Östra Löten 668 20,5% 27,1% 25,3% 27,1% 7,9% 47,6% 52,4% 1,0% 1,5%
Summa 668 20,5% 27,1% 25,3% 27,1% 7,9% 47,6% 52,4% 1,0% 1,5%

http://www.val.se