Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 65 Västra Löten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
65 Västra Löten 854 16,7% 27,3% 24,6% 31,4% 7,7% 44,6% 55,4% 0,9% 2,6%
Summa 854 16,7% 27,3% 24,6% 31,4% 7,7% 44,6% 55,4% 0,9% 2,6%

http://www.val.se