Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 66 Nyby gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
66 Nyby gård 954 23,6% 32,8% 24,0% 19,6% 8,6% 48,2% 51,8% 0,1% 2,6%
Summa 954 23,6% 32,8% 24,0% 19,6% 8,6% 48,2% 51,8% 0,1% 2,6%

http://www.val.se