Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 69 Norra Nyby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
69 Norra Nyby 1231 21,4% 23,5% 18,3% 36,9% 6,0% 48,8% 51,2% 0,6% 1,3%
Summa 1231 21,4% 23,5% 18,3% 36,9% 6,0% 48,8% 51,2% 0,6% 1,3%

http://www.val.se